Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Školní vzdělávací program

Obsah vzdělávání

MŠ „U Skřítků“ Seifertova 6  ve svém vzdělávacím programu nabízí:

  • systematickou přípravu pro vstup dětí do ZŠ, podporujeme samostatnost dětí a rozvoj efektivní komunikace, zajišťujeme logopedickou prevenci, v MŠ funguje předškolní třída
  • sezónní aktivity – zaměřujeme se na podporu pohybových aktivit a zdravého životního stylu
  • zaměřujeme se na zdravé stravování, seznamování dětí s pěstováním a původem potravin, podpora environmentální a polytechnické činnosti
  • projekt „Celé Česko čte dětem“ – pravidelné předčítání dětem v MŠ a vedení dětí ke čtenářství
  • společné aktivity a tvořivá odpoledne pro rodiče
  • účast na kulturních akcích, výtvarných soutěžích, vlastní keramická dílna, dodržování lidových tradic, oslavy svátků
  • projekt „Se Sokolem do života“ – program zaměřený na rozvoj pohybové gramotnosti u předškolních dětí
  • máme dlouholeté zkušenosti s dětmi z různého sociokulturního prostředí, ve spolupráci s odborníky také rozvíjíme u dětí cizinců český jazyk 
  • osobnost dítěte chápeme a respektujeme jako jedinečnou individualitu. Poskytujeme širokou nabídku vzdělávacích činností, které zohledňují zájem dětí, jejich schopnosti, individuální tempo aj. Průběh dne je koncipován tak, aby byla dodržena všechna zdravotní hlediska a respektována duševní hygiena dětí.
  • děti vedeme k rozvoji tvořivosti ve všech činnostech, k citlivému vnímání a prožívání přirozenou a hravou formou.

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!