Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

O nás

Charakteristika

Mateřská škola SLUNÍČKO je jednotřídní a nachází se v klidné části města zv. Na Slunci. Je obklopená prostornou a dobře vybavenou zahradou, která je využívaná během celého roku pro rozličné aktivity dětí.
Během své existence budova prošla několika úpravami a rekonstrukcemi.

 • počet tříd – 1
 • počet dětí – 24
 • kapacita MŠ – 24
 • počet ped. pracovnic – 2+ 1
 • počet provozních pracovnic – 1

Co chceme?

 • vhodně doplňovat rodinnou výchovu
 • vytvářet pro děti prostředí plné radostné, klidné a bezpečné atmosféry
 • zajišťovat dětem dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji
 • smysluplně rozvíjet jejich schopnosti a znalosti
 • napomáhat jim k chápání okolního světa
 • učit děti žít ve společnosti ostatních a přibližovat jim normy a hodnoty touto společností uznávané
 • zvyšovat tělesnou zdatnost a pohyblivost
 • maximálně podporovat individuální rozvojové schopnosti a možnosti jedince

 • neustále zkvalitňovat materiální podmínky a prostředí školy a to jak vnitřní, tak vnější
 • prostřednictvím sebevzdělávání a samostudia přinášet nové a zajímavé poznatky do vzdělávací práce
 • spolupracovat s rodiči a jinými partnery

Škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který vychází za závazného Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
Jsme součástí právního subjektu MŠ Mozaika. Veškeré informace, týkající se placení školného a stravného,  včetně možnosti stažení důležitých dokumentů, najdete na webových stránkách MŠ Mozaika www.msmozaikaji.cz.
V MŠ je výdejna stravy, kterou dovážíme v termoportech ze Školní jídelny U Dlouhé stěny.

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!