Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Projekty

Zdravé saunování – pro všechny děti MŠ dle zájmu rodičů a zdravotního stavu dětí. V daném dnu navštěvuje saunu skupina dětí dané třídy. Do sauny chodí skupina maximálně 15 dětí, minimálně 5 dětí. (v pondělí a ve čtvrtek – Barvínci, v úterý – Zvonečci, ve středu – Rozmarýnci). V pátek se sauna nabízí ostatním pracovištím MŠ Mozaika.

Plavání pro předškoláky – začátek kurzu – únor 2021 – 1x týdně /10 lekcí/ –  v dopoledních hodinách. Cena kurzu 1.700,- Kč. Platí se po 2 lekci, pak je částka nevratná. Projekt je určen nejstarším dětem z důvodu požadované samostatnosti dětí.

Seznamování s anglickým jazykem – pro všechny děti z MŠ. Ve třídě Barvínci s předškoláky povede projekt p.uč. Kuchyňová a p.uč. Bc.Klapková. Seznamování s AJ bude probíhat v Atelieru MŠ ve čtvrtek dopoledne. Ve třídě Rozmarýnci povede projekt  p.uč. Prchalová a  ve třídě Zvonečci třídní učitelky p.uč. Hercigová a p.uč. Bc.Krčálová,DiS. V těchto dvou odděleních je angličtina  zařazována v průběhu řízených činností, v dopoledních hodinách. Učitelky využívají ke hře různá říkadla, písničky a hry. Rodiče budou informováni o průběhu vzdělávání v Aj.

Zpívánky pro radost – hudebně-pohybové hry, rytmizace,zpívání s doprovodem různých hudebních nástrojů, seznamování s hudbou, prvky hudební relaxace a muzikoterapie. Tento hudební projekt zařazujeme ve třídách se všemi dětmi v rámci spontánních i řízených každodenních činnostech v MŠ. Cílem je vytvořit u dětí vztah k hudbě, popřípadě individuálně pracovat s hudebními talenty. Projekt přispívá k logopedické prevenci a rozvoji smyslu pro rytmus, což je také důležité pro nácvik čtení i psaní.
Do tohoto projektu také zařazujeme „Zpívánky se SEDMIKRÁSKOU“. Kroužek povede p. řed. Mgr. L. Mončeková, každé úterý od 12 do 12,30 hod. v Ateliéru MŠ s přihlášenými dětmi. Maximální počet je 15 dětí. V případě velkého zájmu budou děti zařazeny dle věku.

Práce s interaktivní tabulí – projekt je určen pro všechny děti z MŠ.  Orientuje se  na zdokonalování poznávacích schopností a funkcí, podporu myšlenkových operací, jemné motoriky, představivosti, fantazie a samostatnosti. Rozvíjí verbální vyjadřovací schopnosti a samostatný slovní projev. Jsou zde využívány speciální programy pro děti předškolního věku. Proběhne vždy na základě předešlé domluvy v Atelieru MŠ.

Svět Sedmikrásky – celoroční projekt zaměřený na environmentální výchovu dětí –  pěstování rostlin a bylinek, ekologie, pracovní dovednosti, třídění odpadu, poznatky o přírodě i o zvířatech, zkoumání přírody a pěstování vztahu k přírodě. Do projektu jsou zapojeny všechny děti z MŠ.

Keramické tvoření – práce s keramickou hlínou, podpora rozvoje jemné motoriky, tvořivosti a představivosti dětí. Projekt zařazujeme v průběhu celého roku se všemi dětmi.

Sedmikráskové odpoledne – pro rodiče a jejich děti – projekt je zaměřený na podporu spolupráce rodičů a veřejnosti s MŠ. Několikrát do roka v odpoledních hodinách pořádáme „hodinku“ plnou zábavy, tvořivých nápadů a radosti ze společného setkání.

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!