Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Projekty

Všechny děti z mateřské školy jsou přihlášeny do projektu    

sesokolemdozivota_logo

Motto: „Pohyb jako celodenní potřeba dětí“.

Projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR . Česká obec sokolská vydala manuál – celoroční aktivity pro předškolní děti, které jsou zaměřené na sportovní všestrannost.

Projekt podpořený MŠMT: nabízí propracované materiály k obohacení pohybových aktivit v mateřské škole. Je založen z několika tematicky zaměřených skupin. Úkoly jsou diferencované dle věku dětí.

Záměr: Podpora aktivního sportování, vedení k týmové spolupráci a radost z úspěchu u jednotlivce i ve skupině.


projekt

Projekt je zaměřen na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku. Do projektu je zahrnuta nejen péče o děti se speciálně vzdělávacími potřebami, ale i o děti z běžných tříd, které vykazují potřebu podpory nebo korekce řečového vývoje. Cílenou logopedickou intervencí bychom chtěly dosáhnout toho, aby měly děti před vstupem do ZŠ nejen správnou výslovnost všech hlásek, ale aby u nich byla rozvinuta řeč ve všech jazykových rovinách. Metody, formy práce a činnosti jsou zapracovány do třídního vzdělávacího plánu. Důležitou součástí je úzká a funkční spolupráce s rodiči.

ŘEČ: Slouží k dorozumívání, k utváření sociálních vztahů a postavení ve skupině.


skutecne-zdrava-skola

Strava je do naší školky dovážena ze školní jídelny v MŠ Seifertova, která je zařazena do projektu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Více o projektu naleznete zde:


Naše mateřská škola se zapojila:  

Tulipánový měsíc na onkologickém oddělení
Spolek Amelie, cz. nabízí psychosociální pomoc pro nemocné a jejich blízké.
Dětskými výkresy jsme přispěli ke zpříjemnění prostředí nemocničního oddělení.

tulipany


Diplom za pravidelné návštěvy knihovny.

Ocenění

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!