Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

MŠ Resslova – U Burbínka

  • Mateřská škola Resslova 44Spokojenost, radost, tvořivost, zdraví a důvěra – poznávat, myslet, žít – v klidném, moderním a estetickém prostředí.
  • Rozvoj tvořivého přístupu k životu, ekolog. myšlení, ochrana životního prostředí.
  • Seznamování se zásadami zdravého životního stylu – sauna, předplavecký výcvik, stomatologická prevence, pitný režim, zásady zdravého stravování, aktivní pobyt venku, sezonní činnosti.
  • Seznamování s lidovými tradicemi.
  • Přirozený rozvoj specifických dovedností a schopností – přímé prožitky dítěte, prožívání úspěchu a společné překonávání překážek – v souladu s novými trendy vzdělávání.
  • Rozvoj přirozeného talentu dětí – Veselé pískání, seznamování dětí s AJ, Hrátky se slovíčky (logoped. prevence), Zpěváček, Keramika, Sport nás baví.
  • Příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ (samostatné třídy předškolních dětí, grafomotorika, sluchová a zraková diferenciace, rozvoj komunikačních dovedností, samostatnost, …).
  • Tvořivá odpoledne pro rodiče a děti.

zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Miroslava Novotná

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!