Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Motýlci

motyl

Kalendář akcí

Maskotem je Motýlek, který provází děti při jejich putování školkovým životem. Pomáhá dítěti v začátcích, kdy se adaptuje, seznamuje s ostatními a nachází své kamarády. Nabírá s dětmi postupně vědomosti a poznatky až nakonec z kukly vylétne krásný motýl, zralý po stránce citové a sociální.

Třídní vzdělávací program: „Letem motýlím světem“

MOTTO: „Pomoz mi, abych to dokázal sám!“ (Maria Montessori)

Třídní učitelky: Bc. Lenka Rokosová, Lenka Zajíčková

Počet dětí: 26 (věkově starší smíšená třída)

Telefon do třídy: 567 211 902

Třída se zaměřuje především na

 • prožitkové učení
 • aplikaci prvků Montessori pedagogiky
 • jógu, relaxační techniky
 • tvořivou dramatiku
 • předčtenářskou gramotnost
 • kooperativní činnosti
 • polytechnické učení
 • environmentální učení 

Projekty a doplňkové programy

 • Žijme zdravě – nácvik čištění zubů
 • Saunování – posílení imunity těla
 • Nechci kazy – nácvik čištění zubů
 • Rozhýbejte jazýček – logopedická prevence
 • Les ve školce – sbližuje děti a přírodu
 • Malá technická univerzita – polytechnická výchova
 • Skřítek Knihovníček – čtenářská pregramotnost

Naše oblíbené činnosti

 • Hrajeme si a zároveň se vzděláváme
 • Rádi chodíme na dlouhé vycházky do lesa
 • Navštěvuje nás Mikuláš, čert a anděl
 • Karnevalový rej v maskách
 • Soutěže na sportovním dni
 • Čarodějnické dopoledne v maskách
 • Tvoření s rodiči, tematické odpoledne
 • Víkend s rodiči na táboře Kalich
 • Máme zdravé odpoledne
 • Rozloučení s předškoláky

Interiér třídy

interiér třídy

interiér třídy

interiér třídy

interiér třídy

interiér třídy

interiér třídy

interiér třídy

interiér třídy

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!