Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Barvínci

Postavicka_3Barvínek je skřítek malý,
nabarví si, co ho baví. 

Nabarví svět kolem nás,
vdechne světu plno krás. 

Barví štětcem, ručičkou,
i tou vonnou kytičkou, 
kterou stejné jméno zdobí.

Ptáte se mě,  jestli zlobí? 

Kdepak skřítci, ti jsou milí,
barevný svět kolem vidí. 

Na zlobení času není,
barvami jsou zabavení.


 

  • Třídní učitelky: Sabina Kuchyňová a Dagmar Hercigová
  • Počet dětí: 26
  • Předškolní třída, děti ve věku  5 – 6 let
  • Telefon do třídy: 567211540

Třídní vzdělávací plán

Vzdělávací obsah a konkrétní činnosti třídy jsou aktuálně plánovány a vychází z tematických bloků ŠVP.

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou jako spontánní, nebo řízené. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které je naplňován konkrétní cíl. Tato činnost je zaměřena na smyslové vnímání, prožitkové a interaktivní učení, probíhá individuálně, ve skupinách i frontálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Vzdělávací obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Školního vzdělávacího programu Mozaika – společná část a platné legislativy.

Tématické bloky ŠVP –  „Lístky Sedmikrásky“                                          

Jsou plánovanou nabídkou pro všestranný rozvoj dětí. Jejich časový rozsah se přizpůsobuje zájmům, situacím a potřebám dětí.

Interiér třídy

interiér třídy

interiér třídy

interiér

interiér

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!