Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Berušky

  • Třídní učitelky: Mgr. Iva Remsová, Romana Bohuslavová

Kapacita třídy je 17 dětí, zpravidla ve věku od 3 do 4,5 (5) let.

Děti nejmladší věkové skupiny se v této třídě učí prioritně základní hygienické, společenské a sociální návyky, rozvíjet hru, začlenit se do kolektivu dětí a umět komunikovat ve skupině. Jako základní prvek rozvíjení osobnosti preferujeme hru, prožitkové a situační učení. Zařazujeme dramatické, hudební, výtvarné a pohybové činnosti. Inspiraci k plnění cílů z environmentální oblasti čerpáme přírodního prostředí v okolí naší mateřské školy.

...

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!