Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Modrá třída

 

Třídní učitelky:

  • Bc. Eva Jandová
  • Bc. Kristýna Koníčková, DiS.

Věk dětí: 5 - 6 let (věkově homogenní)

Email: modracci@seznam.cz

modráčci

Třída předškolních dětí. Vzdělávání je zaměřeno na systematickou přípravu dětí do ZŠ.

V modré třídě respektujeme individuální potřeby dětí a věnujeme dostatek času k adaptaci na školkové prostředí. Vytváříme ve třídě pozitivní klima a úzce spolupracujeme s rodiči. Hravou formou rozvíjíme všestranně dětskou osobnost, podporujeme dětská přátelství, vytváříme pohodové prostředí.

Děti jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně, stolování. Vedeme je ke vzájemné toleranci a společně s ostatními dětmi a učitelkou si vytvářejí třídní pravidla a rituály, učí se je respektovat. Děti se také učí navazovat kontakty s ostatními dětmi, komunikovat s nimi, dělit se, naslouchat a vytvářet dětská přátelství.

Vzhledem ke složení třídy se zaměřujeme na prevenci logopedických vad, rozvíjení obratnosti ruky a hrubé motoriky. Hrajeme na hudební nástroje a rádi zpíváme, a proto vedeme děti k radosti ze zpěvu a hudebně pohybových činností. Také vedeme děti ke zdravému pohybu venku i uvnitř při každé příležitosti. V sezóně se věnujeme pěstitelským činnostem na záhoně na školní zahradě. V rámci vzdělávání rádi zařazujeme návštěvy kulturních akcí, edukační programy v ZOO, muzeu nebo galerii. Využíváme různé možnosti pro podporu zdraví a rozvoje fyzické zdatnosti dětí (např. lyžování, bruslení, pobyt v solné jeskyni, výpravy do přírody, ...).

Nejdůležitější učení je to, které ovlivňuje chování a na které si dítě přijde samo. Děti potřebují mít dostatek času na snění a objevování světa po svém a to jim umožňujeme.

modráčci

modráčci

modráčci

modráčci

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!